Oznámení o veřejném projednání

 

Návrh zadání

tabulka

 

T - textová část
G - grafická část (výřez z územního plánu, zákres podle předloženého podnětu ke změně)
O – ortofotomapa

Z 1438

T

G

O

 

 

G

 

Z 1774

T

G

O

Z 2001

T

G

O

Z 2048

T

G

O

 

 

G

 

Z 2096

T

G

O

 

 

G

 

Z 2116

T

G

O

Z 2137

T

G

O

Z 2142

T

G

O

 

 

G

 

Z 2168

T

G

O

 

 

G

 

Z 2176

T

G

O

 

 

G

 

Z 2178

T

G

O

Z 2179

T

G

O

Z 2222

T

G

O

 

 

G

 

Z 2247

T

G

O

 

 

G

 

Z 2266

T

G

O

 

 

G

 

Z 2273

T

G

O

Z 2274

T

G

O

Z 2357

T

G

O

Z 2420

T

G

O

Z 2433

T

G

O

Z 2440

T

G

O

 

 

G

 

Z 2445

T

G

O

Z 2454

T

G

O

Z 2458

T

G

O

 

 

G

 

Z 2459

T

G

O

Z 2462

T

G

O

Z 2500

T

G

O

Z 2531

T

G

O

 

 

G

 

Z 2573

T

G

O

 

 

G

 

Z 2590

T

G

O

Z 2600

T

G

O

Z 2642

T

G

O

Z 2646

T

G

O

Z 2670

T

G

O

Z 2710

T

G

O

 

 

G

 

Z 2722

T

G

O

Z 2724

T

G

O

 

 

G

 

Z 2733

T

 

 

Z 2739

T

G

O

Z 2740

T

G

O