Oznámení o veřejném projednání

 

Přehled změn  

Tabulka

Přehledová mapka

Tv - výrok

To - odůvodnění

G - grafická část (výřez z územního plánu, zákres podle předloženého podnětu ke změně)

Z 1175

Tv

To

G

G

G

G

G

 

 

Z 2215

Tv

To

G

G

G

 

 

 

 

Z 2274

Tv

To

G

G

G

 

 

 

 

Z 2573

Tv

To

G

G

G

G

G

G

G

Z 2743

Tv

To

G

G