Veřejná vyhláška - oznámení

Přehledová mapka

 

Návrh změn

Tabulka

 

Odůvodnění potřeby nových zastavitelných ploch

 

Autorizace

T - textová část
G - grafická část (výřez z územního plánu, zákres podle předloženého podnětu ke změně)
v - výrok

o - odůvodnění

Z 1213v

T

G04

G20

G31

G37

 

 

          o

T

G

G04

G20

G31

G37

 

 

Z 1244v

T

G04

G20

G31

G37

 

 

          o

T

G

G04

G20

G31

G37

 

 

Z 1268v

T

G04

G31

 

 

 

          o

T

G

G04

G31

 

 

Z 1411v

T

G04

G20

G31

G37

 

 

          o

T

G

G04

G20

G31

G37

 

 

Z 1412v

T

G04

G20

G31

G37

 

 

          o

T

G

G04

G20

G31

G37

 

 

Z 1552v

T

G04

G31

G37

 

 

          o

T

G

G04

G31

G37

 

 

 

Z 1582v

T

G04

G19

G20

G31

G37

 

          o

T

G

G04

G19

G20

G31

G37

 

Z 1597v

T

G04

 

 

 

 

 

          o

T

G

G04

 

 

 

 

 

Z 1620v

T

G04

G20

G31

G37

 

 

          o

T

G

G04

G20

G31

G37

 

 

Z 1627v

T

G04

G25

 

 

 

 

          o

T

G

G04

G25

 

 

 

 

Z 1635v

T

G04

G31

G37

 

 

 

          o

T

G

G04

G31

G37

 

 

 

Z 1636v

T

 

G04

G31

G37

 

 

 

          o

T

G

G04

G31

G37

 

 

 

Z 1643v

T

G04

G31

G37

 

 

 

          o

T

G

G04

G31

G37

 

 

 

Z 1650v

T

G04

G31

G37

 

 

 

          o

T

G

G04

G31

G37

 

 

 

Z 1653v

T

G04

 

 

 

 

 

          o

T

G

G04

 

 

 

 

 

Z 1681v

T

 

G04

G20

G31

G37

 

 

          o

T

G

G04

G20

G31

G37

 

 

Z 1691v

T

 

G04

G31

G37

 

 

 

          o

T

G

G04

G31

G37

 

 

 

Z 1692v

T

G

 

 

 

 

 

 

          o

T

G

G

G

G

 

 

 

Z 1727v

T

 

G04

G31

G37

 

 

 

          o

T

G

G04

G31

G37

 

 

 

Z 1736v

T

 

G04

G31

G37

 

 

 

          o

T

G

G04

G31

G37

 

 

 

Z 1755v

T

G04

G31

G37

 

 

 

          o

T

G

G04

G31

G37

 

 

 

Z 1761v

T

G04

G20

G31

G37

 

 

          o

T

G

G04

G20

G31

G37

 

 

Z 1762v

T

G04

G20

G25

G31

G37

 

          o

T

G

G04

G20

G25

G31

G37

 

Z 1820v

T

 

G04

 

 

 

 

 

          o

T

G

G04

 

 

 

 

 

Z 1830v

T

 

G04

G31

G37

 

 

 

          o

T

G

G04

G31

G37

 

 

 

Z 1837v

T

G04

G20

G31

G37

 

 

          o

T

G

G04

G20

G31

G37

 

 

Z 1888v

T

 

G04

G31

 

 

 

          o

T

G

G04

G31

 

 

 

 

Z 1889v

T

G04

G05

G19

G20

G31

G37

          o

T

G

G04

G05

G19

G20

G31

G37

 

 

 

G04

G05

G19

G20

G31

G37

 

 

 

G04

 

 

 

 

 

Z 1903v

T

G04

 

 

 

 

 

          o

T

G

G04

 

 

 

 

 

Z 1915v

T

G04

 

 

 

 

 

          o

T

G

G04