Oznámení o veřejném projednání

 

Přehledová mapka

Návrh změn

tabulka

T - textová část
G - grafická část (výřez z územního plánu, zákres podle předloženého podnětu ke změně)

Z 909

T

G

Z 970

T

G

Z 1009

T

G

Z 1077

T

G

Z 1211

T

G

Z 1407

T

G

Z 1418

T

G

Z 1557

T

G

Z 1637

T

G

 

 

G

Z 1686

T

G

 

 

G

 

 

G

 

 

G

 

 

G

Z 1713

T

G

 

 

G

 

 

G

Z 1868

T

G

 

 

G

 

 

G

 

 

G

Z 1891

T

G

Z 1918

T

G

 

 

G

 

 

G

 

 

G

 

 

G