Příloha č. 1a
změna druh stav návrh
964 Praha 12 změna funkčního využití ploch,  veřejné vybavení - městská správa /VVM/
veřejné vybavení -  školy /VVS/
všeobecně smíšené  /SV/
965 Praha - Štěrboholy změna funkčního využití ploch,  vymezení VPS,  veřejné vybavení - ostatní /VVO/ odpadové hospodářství  /TVO/
974 Praha 14 změna funkčního využití ploch,  přírodní nelesní plochy /ZN/ nerušící výroby a služeb /VN/
981 Praha 20 změna funkčního využití ploch,  přírodní nelesní plochy /ZN/ nerušící výroby a služeb /VN/
991 Praha - Řeporyje změna funkčního využití ploch,  výroba a nerušící služby /VN/ všeobecně smíšené  /SV/
994 Praha 4 změna funkčního využití ploch,  smíšené obchodu a služeb /SVO/
smíšené městského typu /SVM/
sloužící sportu /SP/
zvláštní - administrativní zařízení /ZAD/
veřejné vybavení - školy /VVS/
izolační zeleň /IZ/
parky a parkově upravené plochy /PP/
všeobecně smíšené  /SV/
všeobecně smíšené  /SV/
sportu /SP/
ostatní  /ZVO/
izolační zeleň /IZ/
zeleň městská a krajinná /ZMK/
995 Praha 18 změna funkčního využití ploch,  přírodní nelesní plochy /ZN/
zahrádky a zahrádkové osady /PZO/
orná půda /OP/
louky, pastviny /NL/
smíšené obchodu a služeb /SVO/
sloužící oddechu /SO/
izolační zeleň /IZ/
urbanisticky významné komunikace /S3/
čistě obytné /OC/  po r.2010
parky a
čistě obytné /OB/
všeobecně obytné /OV/
zeleň městská a krajinná /ZMK/
izolační zeleň /IZ/
urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/
oddechu /SO5/
997 Praha 10 změna funkčního využití ploch,  veřejné vybavení - mateřské školy /VVS/
všeobecně obytné /OV/
veřejné vybavení /VV/
1012 Praha 12 změna funkčního využití ploch,  přírodní nelesní plochy /ZN/ sportu /SP/
1023 Praha 12 změna funkčního využití ploch,  izolační zeleň /IZ/ čistě obytné /OB/
1027 Praha 2 změna funkčního využití ploch,  tratě a zařízení železnice /DZ1/ smíšené městského jádra /SMJ/
1036 Praha 7 změna funkčního využití ploch,  smíšené obchodu a služeb /SVO/ smíšené městského jádra /SMJ/
1042 Praha - Čakovice změna funkčního využití ploch,  sady a zahrady /PSZ/
přírodní nelesní plochy /ZN/
čistě obytné /OB/
všeobecně smíšené  /SV/
1076 Praha 16 změna funkčního využití ploch,  služby a nerušící výroba /VN/ všeobecně smíšené  /SV/
1078 Praha - Křeslice změna funkčního využití ploch,  zahradnictví /PZA/ nerušící výroby a služeb /VN/
1079 Praha - Březiněves změna funkčního využití ploch,  ÚSES,  orná půda /OP/
čistě obytné /OC/
přírodní nelesní plochy /ZN/
parky a parkově upravené plochy /PP/
izolační zeleň /IZ/
lesní porosty /LR/
ÚSES
čistě obytné /OB/
všeobecně obytné /OV/
lesní porosty /LR/
izolační zeleň /IZ/
zeleň městská a krajinná /ZMK/
vybraná komunikační síť /S4/
ÚSES
1091 Praha - Přední Kopanina změna funkčního využití ploch,  lesní porosty /LR/
přírodní nelesní plochy /ZN/
sady a zahrady /PSZ/
sportu /SP/
1094 Praha - Šeberov změna funkčního využití ploch,  orná půda /OP/ oddechu /SO1,3,5/
1106 Praha - Vinoř, Praha - Satalice změna funkčního využití ploch,  orná půda /OP/ louky, pastviny /NL/
1113 Praha 3 změna funkčního využití ploch,  služeb a nerušící výroby /VN/
vlečky /DZ2/
přírodní nelesní plochy ZN/
všeobecně smíšené  /SV/
1118 Praha - Zličín změna funkčního využití ploch,  sady a zahrady /PSZ/ všeobecně smíšené  /SV/
1123 Praha - Šeberov změna funkčního využití ploch,  sloužící sportu /SP/ všeobecně smíšené  /SV/
1138 Praha 8 změna funkčního využití ploch,  zvláštní-administrativní zařízení /ZAD/
čistě obytné /OC/
všeobecně obytné /OV/
1147 Praha 11 změna funkčního využití ploch,  záchytná parkoviště systému P+R /DPZ/ ostatní  /ZVO/
1159 Praha 20, Praha - Dolní Počernice, Praha 14 změna funkčního využití ploch,  louky, pastviny /NL/
louky, pastviny /NL/ po r.2010
lesní porosty /LR/
sloužící oddechu /SO1,2/
přírodní nelesní plochy /ZN/
přírodní nelesní plochy /ZN/ po r.2010
izolační zeleň /IZ/
parky a parkově upravené plochy /PP/
vodní plochy /VOP/
zahrá
oddechu /SO1,2/
oddechu /SO3/
oddechu /SO6/
zeleň městská a krajinná /ZMK/
zeleň městská a krajinná /ZMK/
zeleň městská a krajinná /ZMK/ po roce 2010
lesní porosty /LR/
izolační zeleň /IZ/
zeleň městská a krajinná /ZMK/
vodní toky a plochy, plave
1162 Praha 6 změna funkčního využití ploch,  smíšené obchodu a služeb /SVO/ všeobecně obytné /OV/
1163 Praha 12 změna funkčního využití ploch,  přírodní nelesní plochy /ZN/
sloužící oddechu /SO1,3/
ÚSES
odpadové hospodářství  /TVO/
1181 Praha 12 změna funkčního využití ploch,  služby a nerušící výroba /VN/ všeobecně smíšené  /SV/
čistě obytné /OB/
1203 Praha 5 změna funkčního využití ploch,  sloužící sportu /SP/
doprava- ostatní parkoviště /DPO/
čistě obytné /OB/
1223 Praha 6 změna funkčního využití ploch,  zdravotnictví a souciální péče /VVZ/ všeobecně obytné /OV/
1240 Praha - Křeslice změna funkčního využití ploch,  orná půda /OP/
zvláštní-ostatní bez specifikace /ZOS/ po r. 2010
přírodní nelesní plochy /ZN/
všeobecně smíšené  /SV/
1243 Praha 7 změna funkčního využití ploch,  zátopová území,  nerušící výroba a služby /VN/ všeobecně smíšené  /SV/
1246 Praha 9 změna funkčního využití ploch,  ostatní bez specifikace funkční náplně /ZOS/ všeobecně smíšené  /SV/
1250 Praha - Štěrboholy změna funkčního využití ploch,  VRÚ,  smíšené obchodu a služeb /SVO/
parky a parkově upravené plochy /PP/
izolační zeleň /IZ/
těžební plochy /TEP/
smíšené obchodu a služeb /SVO/  po r.2010
lesní porosty /LR/  po r.2010
urbanisticky významná komunikace /S3/  po r.2010
všeobecně smíšené  /SV/
ostatní  /ZVO/
zeleň městská a krajinná /ZMK/
izolační zeleň /IZ/
vybraná komunikační síť /S3/
příp. vybraná komunikační síť /S4/
1257 Praha 5 změna funkčního využití ploch,  služeb a nerušící výroby /VN/ všeobecně smíšené  /SV/
1267 Praha 5  VRÚ,  VRÚ "Smíchov - Jih" změna hranice VRÚ
1278 Praha - Benice změna funkčního využití ploch,  mateřské, základní a střední školy /VVS/ sportu /SP/
1281 Praha 12 změna funkčního využití ploch,  veřejné vybavení-městská správa /VVM/
smíšené obchodu a služeb /SVO/
všeobecně smíšené  /SV/
všeobecně smíšené  /SV/
1284 Praha 18 změna funkčního využití ploch,  parky a parkově upravené plochy /PP/ všeobecně smíšené  /SV/
1299 Praha 11 změna funkčního využití ploch,  všeobecně obytné /OV/ všeobecně obytné /OV/ s plovoucím obdélníkem DG
1306 Praha 10  vymezení VPS,  vybraná komunikační síť /S4/
VRÚ
vybraná komunikační síť /S4/ - VPS
změna průběhu hranic VRÚ
1309 Praha 4 změna funkčního využití ploch,  služeb a nerušící výroby /VN/
smíšené obchodu a služeb /SVO/
zahradnictví /PZA/
přírodní nelesní plochy /ZN/
sloužící oddechu /SO1,3/
všeobecně smíšené  /SV/
všeobecně obytné /OV/
čistě obytné /OB/
veřejné vybavení /VV/
oddechu /SO3/
1314 Praha 8 změna funkčního využití ploch,  výkr.č.5 ÚPn - doprava výkr.č.5 ÚPn - doprava: železniční zastávka do r.2010
1315 Praha 8 změna funkčního využití ploch,  výkr.č.5 ÚPn - doprava výkr.č.5 ÚPn - doprava: železniční zastávka do r.2010
1327 Praha - Dubeč změna funkčního využití ploch,  přírodní nelesní plochy /ZN/
ÚSES
lesní porosty /LR/
ÚSES
1332 Praha - Čakovice změna funkčního využití ploch,  orná půda /OP/
lesní porosty /LR/ po r.2010
přírodní nelesní plochy /ZN/ po r.2010
izolační zeleň /IZ/ po r.2010
lesní porosty /LR/
1333 Praha - Vinoř změna funkčního využití ploch,  orná půda /OP/
přírodní nelesní plochy /ZN/
lesní porosty /LR/
1334 Praha - Běchovice změna funkčního využití ploch,  orná půda /OP/
přírodní nelesní plochy /ZN/
ÚSES
lesní porosty /LR/
ÚSES
1335 Praha - Běchovice změna funkčního využití ploch,  orná půda /OP/
louky, pastviny /NL/
přírodní nelesní plochy /ZN/
řeky, potoky, rybníky  /VOP/
sady a zahrady /PSZ/ po r.2010
sloužící oddechu /SO2/ po r.2010
louky, pastviny /NL/ po r. 2010
přírodní nelesní plochy /ZN/ po r.2010
ÚSES
lesní porosty /LR/
vodní toky a plochy, plavební kanály /VOP/
ÚSES
1336 Praha - Benice změna funkčního využití ploch,  orná půda /OP/
přírodní nelesní plochy /ZN/
lesní porosty /LR/
1337 Praha - Šeberov změna funkčního využití ploch,  orná půda /OP/
přírodní nelesní plochy /ZN/
ÚSES
lesní porosty /LR/
ÚSES
1343 Praha 22 změna funkčního využití ploch,  orná půda /OP/
čistě obytné /OC/ po r.2010
všeobecně obytné /OV/ po r.2010
smíšené městského typu /SVM/ po r.2010
parky a parkově upravené plochy /PP/ po r.2010
přírodní nelesní plochy /ZN/ po r.2010
veřejná prostranství /DVP/ po r.2010
urbanistick
čistě obytné /OB/
všeobecně obytné /OV/
všeobecně smíšené  /SV/
1349 Praha - Slivenec, Praha 5 změna funkčního využití ploch,  podmíněnost staveb,  vyhláška o závazné části ÚP - textová část funkční využití : viz - výkr.č.4
-další výstavba Barrandov - Holyně: další rozvoj a výstavba v uvedeném území jsou možné až po realizaci tramvajové tratě v úseku Hlubočepy - Barrandov a následně Holyně. Podmíněnost se týká katastrálních území: Hlubočepy,
nové funkční využití : bude upřesněno na zákl.prověření studií
-zrušení odst.(2), oddílu 13, příl.č.1 Vyhl.HMP č.32/1999 Sb.
v platném znění včetně přísl. grafického znázornění
1355 Praha - Dubeč, Praha - Běchovice změna funkčního využití ploch,  orná půda /OP/
přírodní nelesní plochy /ZN/
louky, pastviny /NL/
lesní porosty /LR/  po r.2010
louky, pastviny /NL/  po r.2010
přírodní nelesní plochy /ZN/  po r.2010
sady a zahrady /PSZ/  po r.2010
sloužící oddechu /SO2/  po r.2010
ÚSES
lesní porosty /LR/
1375 Praha 20 změna funkčního využití ploch,  služeb a nerušící výroby /VN/
izolační zeleň /IZ/
obchodní /ZOB/
izolační zeleň /IZ/
1383 Praha - Čakovice, Praha 20, Praha - Satalice, Praha - Ďáblice, Praha - Březiněves, Praha - Vinoř změna funkčního využití ploch,  vymezení VPS,  silniční okruh /SD/ po r.2010
orná půda /OP/
přírodní nelesní plochy /ZN/
sady a zahrady /PSZ/
izolační zeleň /IZ/
lesní porosty /LR/
orná půda /OP/ po r.2010
izolační zeleň /IZ/ po r.2010
lesní porosty /LR/ po r.2010
urbanisticky významné komuni
---urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/
orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/
izolační zeleň /IZ/
vybraná komunikační síť /S3/
vybraná komunikační síť /SD/
VPS
1386 Praha - Kolovraty změna funkčního využití ploch,  orná půda /OP/
izolační zeleň /IZ/ po r.2010
zvláštní - ostatní bez specifikace /ZOS/ po r.2010
ostatní  /ZVO/
izolační zeleň /IZ/
1388 Praha - Kolovraty změna funkčního využití ploch,  orná půda /OP/
sloužící sportu /SP/  po r.2010
čistě obytné /OC/  po r.2010
sportu /SP/
1405 Praha 20 změna funkčního využití ploch,  funkční využití : viz - výkr.č.4 vybraná komunikační síť /S1-4/
další funkční využití : bude upřesněno
1419 Praha - Kolovraty změna funkčního využití ploch,  orná půda /OP/ všeobecně smíšené  /SV/
1429 Praha - Štěrboholy změna funkčního využití ploch,  lesní porosty /LRL/
sloužící sportu /SP/
sportu /SP/
lesní porosty /LR/
1431 Praha 6 změna funkčního využití ploch,  technické vybavení /TI/ smíšené městského jádra /SMJ/
1433 Praha 6  VRÚ,  vyhláška o závazné části ÚP - textová část velké rozvojové území "Dejvice - kasárna" odstranění VRÚ
1434 Praha 7 změna funkčního využití ploch,  funkční využití : viz - výkr.č.4 hranice funkčního využití budou upřesněny
1437 Praha 12 změna funkčního využití ploch,  funkční využití : viz - výkr.č.4 funkční využití bude upřesněno
1459 Praha - Vinoř změna funkčního využití ploch,  služeb a nerušící výroby /VN/ všeobecně smíšené  /SV/
garáže a parkoviště /DGP/ - značka, plošně nedefinovaná
1463 Praha - Vinoř změna funkčního využití ploch,  smíšené městského typu /SVM/
čistě obytné /OC/
všeobecně obytné /OV/
parky a parkově upravené plochy /PP/  - značka,
plošně nedefinovaná
čistě obytné /OB/
všeobecně obytné /OV/
1467 Praha - Vinoř změna funkčního využití ploch,  ÚSES,  přírodní nelesní plochy /ZN/
ÚSES
nerušící výroby a služeb /VN/
ÚSES
1468 Praha - Vinoř změna funkčního využití ploch,  služeb a nerušící výroby /VN/ všeobecně smíšené  /SV/
1475 Praha - Satalice změna funkčního využití ploch,  služeb a nerušící výroby /VN/ všeobecně smíšené  /SV/
sportu /SP/
zeleň městská a krajinná /ZMK/
1476 Praha - Satalice změna funkčního využití ploch,  čistě obytné /OC/ všeobecně smíšené  /SV/
1477 Praha - Satalice, Praha 14 změna funkčního využití ploch,  orná půda /OP/
izolační zeleň /IZ/
lesní porosty /LR/ po r.2010
nerušící výroby a služeb /VN/
zeleň městská a krajinná /ZMK/
lesní porosty /LR/
zeleň městská a krajinná /ZMK/
vybraná komunikační síť /S4/
1479 Praha - Kunratice změna funkčního využití ploch,  služeb a nerušící výroby /VN/
smíšené obchodu a služeb /SVO/ po r.2010
všeobecně smíšené  /SV/
1480 Praha - Kunratice změna funkčního využití ploch,  přírodní nelesní plochy /ZN/
smíšené obchodu a služeb /SVO/ po r.2010
všeobecně obytné /OV/
všeobecně smíšené  /SV/
1481 Praha - Kunratice změna funkčního využití ploch,  přírodní nelesní plochy /ZN/
služeb a nerušící výroby /VN/ po r.2010
nerušící výroby a služeb /VN/
1489 Praha 4 změna funkčního využití ploch,  parky a parkově upravené plochy /PP/
přírodní nelesní plochy /ZN/
izolační zeleň /IZ/
garáže a parkoviště /DGP/
1490 Praha 4 změna funkčního využití ploch,  tratě a zařízení železnice /DZ1/
služeb a nerušící výroby /VN/
tratě a zařízení železniční dopravy, vlečky a nákladní terminály /DZ/
výkr.č.5 ÚPn - doprava: železniční zastávka do r.2010
1498 Praha 4, Praha 12, Praha - Kunratice změna funkčního využití ploch,  funkční využití : viz - výkr.č.4 nové funkční využití : bude upřesněno na základě US
1499 Praha - Zličín změna funkčního využití ploch,  parky a parkově upravené plochy /PP/ plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R /DH/
plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R /DH/ -  značka, plošně nedefinovaná
1511 Praha - Ďáblice změna funkčního využití ploch,  funkční využití : viz výkr.č.4 nové funkční využití : bude upřesněno na zákl.US
1516 Praha - Přední Kopanina změna funkčního využití ploch,  přírodní nelesní plochy /ZN/ těžba surovin /TEP/
 příp. další
1517 Praha - Dolní Počernice, Praha - Dubeč změna funkčního využití ploch,  VRÚ,  vymezení VPS,  venkovní vedení 110 kV-návrh do r.2010   (ÚPn-výkr.č.10)
VPS 19/TE/22, 19/TE/23   (ÚPn-výkr.č.25)
příp. VRÚ Štěrboholy-Dubeč-Dolní Měcholupy
izolační zeleň /IZ/
orná půda /OP/
zahrádky a zahrádkové osady
smíšené obchodu a služeb /SVO/  po r.2010
odklon trasy jižně v místě areálu ČSPH AGIP
příp. nový průběh hranic VRÚ
izolační zeleň /IZ/
příp. další
1520 Praha 6 změna funkčního využití ploch,  vymezení VPS,  orná půda /OP/
odkanalizování /TK/
přírodní nelesní plochy /ZN/
řeky, potoky,vodní nádrže /VOP/
suché poldry /SUP/
dopravní, vojenská a sportovní letiště /DL/
VPS
1759 Praha 15 vybudování obytného souboru s občanskou vybaveností a rekreačními plochami
redukce VPS 15/ZV/15
služeb a nerušící výroby /VN/
zvláštní - vysoké školy a koleje /ZVS/
zvláštní - ostatní bez specifikace /ZOS/
technické vybavení - zásobování el.energií /TE/
parky a parkově upravené plochy /PP
všeobecně obytné /OV/
oddechu /SO3,5/
zvláštní - vysokoškolské /ZVS/
všeobecně smíšené /SV/
technické vybavení - energetika /TVE/
parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/