Výkres č. 31 - Podrobné členění ploch zeleně     

LEGENDA