Výkres č. 11 - Přenos informací a kolektory       

LEGENDA