Úpravy směrné části Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

schváleného ZHMP dne 9.9. 1999 usnesením č. 10/05

       zpět mapka

úpravy provedené v roce 2011