Limity využití území pro ÚPn hl. m. Prahy k listopadu 2004        

LEGENDA