Oznámení o veřejném projednání

Návrh zadání změn vlny 15
Tabulka
Přehledová mapka

Jednotlivé změny:

Z3223 Z3224 Z3225 Z3226 Z3227 Z3228
Z3229 Z3230 Z3231 Z3232 Z3233 Z3234
Z3235 Z3236 Z3237 Z3238 Z3239 Z3240
Z3241 Z3242 Z3243 Z3244 Z3245 Z3246
Z3247 Z3248 Z3249 Z3250 Z3251 Z3252
Z3253 Z3254