Oznámení o společném jednání
Přehled změn - tabulka
Přehledová mapka
Autorizace dokumentace

T - Textová část
G - Grafcká část (výřez z územního plánu)
v - výrok
o - odůvodnění
s - původní stav
n - návrh
z - zadání

Z1908 Tv Gv04 Gv05 Gv19
Gv25 Gv31 Gv37
To Go Go04s Go04z Go04n
Go05s Go05n
Go19s Go19n
Go20s Go20n
Go25s Go25n
Go31s Go31n
Go37s Go37n