Odůvodnění

Příloha 1 - Textová část

Z - 1424 T

Příloha 2 - Grafická část

Z - 1424 G G04 G20 G31 G37

Příloha 3 - mapa ZPF