Výrok

 - příloha č. 1

 

Přílohy odůvodnění

 1odůvodnění

 2vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území

 3  Natura 2000

 4vyhodnocení  stanovisek a připomínek

  - připomínka č. 235

  - připomínka č. 236

  - připomínka č. 237a

  - připomínka č. 237b

  - připomínka č. 237c

  - připomínka č. 237d

  - připomínka č. 239a

  - připomínka č. 239b

  - připomínka č. 240

  - připomínka č. 241a

  - připomínka č. 241b

  - připomínka č. 241c

  - připomínka č. 241d

  - připomínka č. 242a

  - připomínka č. 242b

  - připomínka č. 243a

  - připomínka č. 243b

  - připomínka č. 243c

  - připomínka č. 243d

 5vypořádání námitek