Územní plán zóny Anenská

 

Výkres č. 3 – parter

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22   Legenda