Praha má první arboretum zaměřené na původní dřeviny

   

  V rámci projektu Pro zdravé město bylo dnes v Prokopském údolí na Albrechtově vrchu zpřístupněno první pražské arboretum, které je zaměřeno na původní dřeviny, které se dříve v pražské kotlině volně nacházely. Některé z nich již v přírodě nenajdeme. Unikátní arboretum vlastně návštěvníkům umožňuje návrat do minulosti pražské přírody. Na vybudování arboreta bylo z rozpočtu hl. m. Prahy uvolněno 1,1 mil. Kč.

   

  Praha má první arboretum zaměřené na původní dřeviny„Pro vybudování miniarboreta bylo vybráno místo v horní části Prokopského údolí v lokalitě Albrechtův vrch, která se nazývá podle již zaniklé usedlosti. Projekt je koncipován tak, aby co nejméně zasahoval do stávající zeleně a současně zachoval větší část stojících topolů jako významné krajinné dominanty a hnízdiště ptactva. Vlastní realizaci výsadeb předcházela náročná příprava plochy. Původní louka byla zarostlá náletovými dřevinami, ruderálním porostem a plná skládek. Proto byl proveden celkový úklid a také odstraněno oplocení již zaniklého vojenského objektu,“ vysvětlil radní pro oblast životního prostředí Vladislav Mareček.

  Účelem projektu miniarboreta je seznámit zájemce o pražskou přírodu s dřevinami, které se na území Prahy přirozeně vyskytují nebo se vyskytovaly v minulosti, a také s některými zajímavými odrůdami vysokokmenných ovocných dřevin, jež se dříve v krajině běžně pěstovaly.

  „Miniarboretum je volně přístupné veřejnosti a může se stát cílem procházek obyvatel z okolí nebo i výukovým objektem pro žáky základních i středních škol, kteří nechyběli i při jeho otevření. Arboretum je zajímavý historický fenomén. Prvním arboretem bylo Arboretum Trsteno blízko Dubrovníku v Chorvatsku. Datum jeho založení je neznámé, ale ví se že existovalo již v roce 1492, kdy byl pro jeho zavlažování vybudován akvadukt, který se dosud používá,“ uvedla náměstkyně primátora pro oblast školství Marie Kousalíková.

  V miniarboretu najdeme ukázky 14 různých druhů dřevin vyskytujících se v části arboreta nazvané „šípáková doubrava“ a  „dubohabřina“ (celkem 54 exemplářů stromů a keřů). Zajímavé jsou ukázky původních vysokokmenných ovocných odrůd v části  „babiččin sad“, kde najdeme 17 původních vysokokmenných odrůd méně známých odrůd jabloní, hrušní a slivoní a nebo dříve hojně vysazovaný keř klokoč. „Ukázka méně známého ovoce, které naši předkové s oblibou pěstovali a zpracovávali, zahrnuje 9 druhů včetně např. kdouloně, mišpule velkoplodé nebo oskeruše domácí. V příštím roce bude arboretum doplněno o některé další dřeviny, např. jeřáb muk, kalinu tušalaj a některé další odrůdy původních ovocných dřevin, např. hrušeň polničku,“ doplnil Dan Frantík z odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.

  V nejnižší, již silně zmokřené části louky, byla vybudována tůň pro obojživelníky. Ta bude základem pro další etapu budování miniarboreta, tzv. „střemchové jaseniny“ vázané na vlhčí polohy a nivy vodních toků. Zde se předpokládají výsadby dalších  druhů, např. několika druhů vrb, olší, jasanů, dubů letních apod. Hranicí miniarboreta a vlastního Albrechtova vrchu (součásti přírodní rezervace Prokopské údolí) je Stodůlecký potok, který je unikátní ukázkou přirozeně meandrujícího vodního toku na území Prahy.

   

   

  V Praze 24. 5. 2010

   


  Ing. Marie Kousalíková – náměstkyně primátora hl. m.  Prahy pro školství, vzdělávání a volný čas

  do funkce zvolena 30. 11. 2006. Působnost v oblasti pražského školství a vzdělávání, rozvoje školství včetně školství alternativního, sledování a hodnocení kvality vzdělávání, činnost v oblasti správy školních a předškolních zařízení. V oblasti volného času spolupráce s organizacemi mládeže, občanskými sdruženími a organizacemi, které se zabývají péčí o mládež, zejména v oblasti volného času mládeže.


  Ing. Vladislav Mareček – radní hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí

  Do funkce zvolen 25. 2. 2010. Působnost v rámci ekologické politiky města, správy a rozvoje zelených ploch města, tvorby Územního energetického dokumentu. Oblast odpadového hospodářství, oblast cyklostezek, ekologické výchovy a oblast vodohospodářské infrastruktury z hlediska životního prostředí.


   

   

   

  Vloženo: 24.5.2010 | Administrator, OPR | Přečteno: 1727 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2009