Strážníci kontrolovali dodržování vyhlášek o alkoholu, veřejné zeleni a čistotě

   

  Rozsáhlou akci s názvem Pořádek uskutečnili strážníci pražské městské policie od 22. do 28. června na území celého hlavního města. Zaměřili se při ní na dodržování městských vyhlášek o ochraně veřejné zeleně, o čistotě, a také vyhlášky, kterou se zakazuje konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích. Odhalili celkem 544 přestupků a zjistili také 17 hledaných osob, které předali na služebny Policie ČR.

   

  „Takové rozsáhlejší akce provádí městská policie několikrát v roce a nynější proběhla se zřetelem na začínající prázdniny a turistickou sezónu. Zapojilo se do ní v rámci běžného výkonu služby maximální možné množství strážníků,“ uvedl první náměstek primátora Rudolf Blažek, do jehož kompetence bezpečnost v metropoli spadá.

  Celkem 92 přestupků se týkalo porušení vyhlášky o konzumování alkoholu na veřejných prostranstvích. Ve čtyřiceti sedmi případech strážníci udělili pokutu, osm předali  správním orgánům a ve třiceti sedmi případech řešili přestupek domluvou.

  Nejvíce přestupků, celkem 331, zjistili strážníci při nedodržování ustanovení vyhlášky o čistotě. „Zde jsme udělili sto osmdesát dvě pokuty za více než šedesát tisíc korun. V šestadvaceti případech jde oznámení správnímu orgánu a ve sto třiadvaceti případech stačila k vyřešení případu domluva,“ informoval náměstek ředitele Městské policie hlavního města Prahy Ludvík Klema.

  Na porušení vyhlášky o ochraně veřejné zeleně pak přišli strážníci celkem 121 krát. Udělili 38 pokut za více než jedenáct tisíc korun, sedmnáct přestupků oznámili správnímu orgánu a ve 37 případech řešili přestupek domluvou. Dalších dvacet devět přestupků se týkalo vozidel zaparkovaných na veřejné zeleni a tito řidiči dostali předvolání k podání vysvětlení.

  „Důležitým přínosem akce je to, že strážníci při ní zjistili sedmnáct hledaných osob, které následně předali Policii ČR. I to přispěje k tomu, že Praha bude během letní turistické sezóny bezpečnějším městem,“ uzavřel náměstek Rudolf Blažek.


   Příloha 
   Výsledky akce městské policie „Pořádek“  Word

   

   

  V Praze 30. 6. 2009

   


  JUDr. Rudolf Blažek – první náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast legislativní, právní, bezpečnostní, veřejné správy, informatiky a místního názvosloví. V nepřítomnosti primátora je pověřen jeho zastupováním.

  Do funkce zvolen 30.11.2006. Působnost v oblasti návrhů vyhlášek a nařízení hl. m. Prahy, Záchranného a bezpečnostního systému, provozu informační infrastruktury a eGovernmentu hl. m. Prahy.


   

   

  Vloženo: 30.6.2009 | Administrator, OPR | Přečteno: 1598 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2009