V rezidenci primátora se udílela Cena Josefa Vavrouška

   

  Na Mariánském náměstí, v rezidenci primátora hlavního města, včera odpoledne z rukou radního pro životní prostředí Petra Štěpánka převzali laureáti Cenu Josefa Vavrouška. Cena se udílí u příležitosti Dne životního prostředí.

   

  „Jsem přesvědčen, že osobnost bývalého ministra pro životní prostředí Josefa Vavrouška je pro nás stálým příkladem. Zviditelnění konkrétních aktivit prostřednictvím ceny nesoucí jeho jméno se pak může stát dobrou inspirací pro všechny jeho následovníky. Letošní laureáti rozšíří řadu osobností jako např. v minulém roce in memoriam oceněný Ivan Dejmal. Cena Josefa Vavrouška pro letošní rok byla udělena paní Miroslavě Knotkové za realizaci komunálních projektů zaměřených na využívání obnovitelných zdrojů energie a Antonínu Bučkovi za celoživotní odbornou práci a osobní angažovanost v oblasti ochrany přírody a krajiny,“ řekl Petr Štěpánek, radní hlavního města pro oblast životního prostředí.

  Cena Josefa Vavrouška je udělována od roku 1996 a má zviditelnit konkrétní aktivity ve prospěch životního prostředí, které se mohou stát příkladem pro další.

  Cena byla zřízena Nadací Charty 77 na počest významného ekologa Josefa Vavrouška, který tragicky zahynul pod lavinou v roce 1995. Vyhlašuje ji Nadace Charty 77 společně s Nadací Partnerství. Uděluje se za aktivní prosazování trvale udržitelného způsobu života, za činnost usilující o pozitivní řešení vzájemně spjatých ekologických, sociálních, ekonomických i dalších problémů, za výjimečný čin nebo činnost v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Cílem ceny je zviditelnit konkrétní činy nebo činnosti ve prospěch životního prostředí a udržitelného rozvoje, které mohou být příkladem pro další jednotlivce.

  Výběr laureáta provádí z obdržených návrhů dvanáctičlenná porota složená z odborníků z oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje, osobností veřejného života a zástupců obou nadací. V letošním roce se sešlo celkem 20 nominací, 10 z nich bylo vybráno mezi finalisty.

   

  Miroslava Knotková
  Nominována za realizaci desítek komunálních projektů zaměřených na využívání obnovitelných zdrojů energie v obcích a úspory energie ve veřejných budovách, především pak za zcela nadstandardní a neobvyklou podporu starostů obcí ve Zlínském kraji při zpracování projektů.

  Antonín Buček

  Nominován za propracování teoretických základů územní ochrany přírody, zejména Územních systémů ekologické stability krajiny a jejich prosazování v praxi. Dále za trvalou činnost v praktické ochraně přírody a krajiny, zejména v ČSOP, osvětovou a vzdělávací činnost (např. jako spoluzakladatel časopisu Veronica), zásluhy na obnově tradice pozemkových spolků a role neziskových organizací v ochraně přírody.

   

  V Praze 5. 6. 2009

   


  Mgr. Petr Štěpánek, CSc. – radní hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí

  Do funkce zvolen 30.11.2006. Působnost v rámci ekologické politiky města, správy a rozvoje zelených ploch města, tvorby Územního energetického dokumentu. Oblast odpadového hospodářství, oblast cyklostezek, ekologické výchovy a oblast vodohospodářské infrastruktury z hlediska životního prostředí.


   

   

  Vloženo: 5.6.2009 | Administrator, OPR | Přečteno: 5546 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2009