Praha odstartovala po dohodě s největšími energetikami projekt zavádění elektromobility

   

  Hlavní město Praha dnes odstartovalo pilotní projekt „Praha elektromobilní“, který bude testovat zavedení elektromobilů do běžného provozu pražského magistrátu a městských organizací. Primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda a první náměstek primátora Karel Březina podepsali Memorandum s představiteli společností PRE, EON a RWE o společném postupu při zavádění elektromobility v metropoli.

   

  Pražský primátor Bohuslav Svoboda a první náměstek Karel Březina podepsali s představiteli společností PRE, EON a RWE Memorandum o jednotném postupu při zavádění elektromobility v Praze.„Dnešní den je pro Prahu dnem zásadním. Dnes to není jen o elektromobilitě jako takové, ale o všech variantách alternativního pohonu, takzvané smart mobility. Zkrátka Praha cítí jako svoji povinnost starat se o životní prostředí svých občanů,“ prohlásil primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda a dodal: „Cesta musí být primárně nastartovaná od města. My se budeme snažit, abychom v době co nejkratší nahradili část svých vozových parků a propagovali myšlenku alternativních zdrojů a čistého automobilismu.“


  Cílem projektu Praha elektromobilní je během roku 2011 posoudit možnosti nasazení elektromobilů v rámci běžné agendy hlavního města, městských částí, příspěvkových a městských organizací, umožnit jednotně vystupovat vůči dodavatelům vozidel a infrastruktury a vyhodnotit ekonomičnost a ekologičnost provozu elektromobilů. Mezi další úkoly projektu patří medializace tématu čisté bezemisní dopravy, získání partnerů pro budoucí rozvoj projektu a příprava podkladů pro rozhodnutí vedení města ohledně budoucí podpory čisté dopravy.

  „Praha patří vedle Ostravy k městům s největším znečištěním ovzduší a to právě z dopravy. V hlavním městě je největší koncentrace automobilové dopravy na obyvatele,“ připomněl první náměstek primátora hl. m. Prahy Karel Březina. „Jsem rád, že jsem u zahájení tohoto pilotního projektu a mohu mu popřát dobrý start a dostatek energie. Věřím, že se elektromobilita osvědčí jak v oblasti osobní, tak nákladní a později i hromadné dopravy.“

  Praha odstartovala po dohodě s největšími energetikami projekt zavádění elektromobilityProjekt Praha elektromobilní má být významným krokem na cestě k čisté a udržitelné dopravě v metropoli. „V rámci běžné agendy úřadů budou během roku 2011 odzkoušeny hlavní typy elektromobilů a to jak osobní, užitkové a nákladní automobily, tak i elektroskůtry a elektrokola. Pokud vozidla prokáží svůj přínos pro životní prostředí, vidím v podpoře elektromobility cestu k naplnění vize Prahy jako města pro život, světové a zodpovědné metropole,“ uvedla Andrea Vlásenková, předsedkyně Výboru pro životní prostředí Zastupitelstva hl. m. Praha.

  Pražský primátor Bohuslav Svoboda a první náměstek Karel Březina podepsali s představiteli společností PRE, EON a RWE Memorandum o jednotném postupu při zavádění elektromobility v Praze. Memorandum zavazuje signatáře k budování dobíjecích stanic s jednotným typem zásuvek, které budou uživatelům přístupné bez ohledu na poskytovatele energie. Společnost PRE se zároveň stala infrastrukturním partnerem projektu a zavázala se do konce roku 2011 zprovoznit v Praze dvacet dobíjecích stanic.

  Hl. m. Praha nechalo koncem roku 2011 prostřednictvím Odboru životního prostředí zpracovat Studii proveditelnosti elektromobility na území metropole. Dokument, který vznikl za přispění odborníků z  ČVUT v Praze a projektových manažerů elektromobility působících na radnicích v Amsterodamu, Londýně a Paříži, vytyčil základní přínosy a rizika zavádění elektromobility v Praze a doporučil nejlepší řešení pro nastartování pilotního provozu elektromobility v roce 2011.

  Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy vyzve do konce dubna potenciální partnery Prahy elektromobilní formou výběrového řízení k nabídce elektromobilů různých typů. V polovině roku 2011 bude také spuštěna informační a propagační kampaň k tématu přínosu a využití elektromobility v hlavním městě.

  Start projektu Praha elektromobilní probíhá v rámci Evropského týdne udržitelné energie od 11. do 17. dubna pod patronací Evropské komise. Veškeré informace o projektu Praha elektromobilní naleznete na www.praha-elektromobilni.cz.

   

  Fotogalerie

   

   

  V Praze 11. 4. 2011    

   


  Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. – primátor hl. m. Prahy

  Do funkce zvolen 30. 11. 2010. Působnost v oblasti finanční politiky, bezpečnosti, vnějších vztahů, legislativy vědy a výzkumu. Vykonává dohled nad činností odboru městského investora MHMP.


  Ing. Karel Březina – první náměstek primátora hl. m. Prahy

  Do funkce zvolen 30. 11. 2010. Působnost v oblasti dopravy a informatiky, dočasně mu byla svěřena oblast životního prostředí. V nepřítomnosti primátora je pověřen jeho zastupováním, neurčí-li primátor jiného náměstka.


  Vloženo: 11.4.2011 | Administrator, OPR | Přečteno: 701 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2009