Dotace pro městské části na provozování sběrných dvorů

   

  /Zpráva z 6. jednání Rady hl. m. Prahy 16. 2. 2010 /

   

  Pražští radní dnes odsouhlasili dotace pro tři městské části, na jejichž území se nacházejí sběrné dvory a jejichž provozovatelem je přímo městská část. Sběrné dvory na Praze 12, 16 a 20 získají dohromady 12,8 milionů korun. Rozhodnutí rady musí ještě na svém nejbližším zasedání potvrdit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

   

  Sběrné dvory tvoří nedílnou součást systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy. Slouží pro obyvatele Prahy k odkládání vybraných druhů odpadů - objemný odpad, stavební odpad do 1m3, odpad ze zeleně, dřevo, kovy, papír, sklo a plasty, nápojové kartony, nebezpečné odpady. Pražané zde mají možnost odkládat odpady zdarma (kromě stavebního odpadu v množství nad 1m3 na osobu a měsíc a kromě pneumatik). Podnikatelé a lidé bez trvalého bydliště na území města, mohou odpad odložit za úplatu, která kryje náklady na další využití nebo odstranění odpadu.

  Pro hl. m. Prahu provozují některé sběrné dvory konkrétně tři městské části. Jedná se o sběrný dvůr Generála Šišky v Praze 12, sběrný dvůr V Sudech v Praze 16 a sběrný dvůr Chvalkovická v Praze 20. Dotace na provozování sběrných dvorů pro uvedené městské části není možné zahrnout v návrhu rozpočtu pro jednotlivé městské části, neboť výše dotace se stanovuje s ohledem na množství přijatých odpadů a výši nákladů v předcházejícím roce. Z tohoto důvodu jsou dotace součástí rozpočtu Odboru ochrany prostředí MHMP. Na základě výsledků využití jednotlivých sběrných dvorů je vždy předkládán návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace daným městským částem pro další rok.

  Tento čtvrtek 18. února 2010 ve 13.00 hodin otevře primátor hl. m. Prahy Pavel Bém nový sběrný dvůr v centru Prahy v Perucké ulici č. 10. Jedná se již o třináctý sběrný dvůr na území metropole a první na Praze 2.

  Bližší informace o provozu sběrných dvorů v systému hlavního města jsou uvedeny na adrese: http://envis.praha-mesto.cz/odpady.

   

   

  V Praze 16. 2. 2010

   

   

  Vloženo: 16.2.2010 | Administrator, OPR | Přečteno: 626 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2009