Ve Strahovské zahradě bude 375 nových stromů

   

  Obnova Strahovské zahrady vstupuje do další etapy. Po úspěšné rekonstrukci jihovýchodní části v loňském roce je nyní na řadě její střední část. Původní Velkou strahovskou zahradu patřící ke Strahovskému klášteru od pradávna pokrýval ovocný sad a vinice. V posledních letech byly na jižních svazích opět založeny vinice, ovocný sad doposud na svou obnovu čekal. Rekonstrukci, která navazuje na historický odkaz původní klášterní zahrady, zajišťuje Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.

   

   „Na Strahově bude vysázeno 375 nových stromů. Výsadba nových dřevin bude zahrnovat české ovocné druhy, jako jsou staré odrůdy jabloní, hrušní a jeřábů, výrazná místa v parku budou podtržena méně obvyklými druhy dřevin, např. kaštanovníky, mišpulemi, ořešáky, mandloněmi – tento u nás neobvyklý druh se výborně osvědčil v Seminářské zahradě – v přímé návaznosti na historický a užitkový ráz celého místa. Obnova ovocného sadu vychází ze zkušeností z úspěšné bezmála dvacetileté rekonstrukce Seminářské zahrady,“ uvedl radní hl. m. Prahy Petr Štěpánek.

  Jak bude celá zahrada v budoucnu vypadat, si lidé mohou prohlédnout již dnes v její jihovýchodní části. V loňském roce zde proběhla první část rekonstrukce a bylo vysazeno 127 stromů. Ve spolupráci s Federací židovských obcí byl sad věnován dětem zachráněným během 2. světové války na území tehdejšího Československa a odvezených do zahraničí.

  Obnova střední části zahrady, která navazuje na Sad zachráněných dětí, zahrne sanaci 140 dřevin. Odstraněny budou pouze stromy přestárlé, jejichž zdravotní stav je v drtivé většině velmi špatný, jsou napadené dřevokaznými houbami a parazitickým hmyzem, slivoně trpí šarkou, hrušně jsou napadené rzí hrušňovou.

  Rekonstrukce probíhá podle projektu, na kterém spolupracovali odborníci v oblasti památkové péče a ovocnářství a který byl schválen Národním památkovým ústavem, Odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy a Odborem životního prostředí Městské části Praha 1. Strahovská zahrada bude po částech obnovena v průběhu čtyř let.

   

   

  V Praze 2. 10. 2009

   


  Mgr. Petr Štěpánek, CSc. – radní hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí

  Do funkce zvolen 30.11.2006. Působnost v rámci ekologické politiky města, správy a rozvoje zelených ploch města, tvorby Územního energetického dokumentu. Oblast odpadového hospodářství, oblast cyklostezek, ekologické výchovy a oblast vodohospodářské infrastruktury z hlediska životního prostředí.


   

   

  Vloženo: 2.10.2009 | Administrator, OPR | Přečteno: 1475 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2009