Praha vyhlásila Prameniště Blatovského potoka přírodní památkou

   

  K dosavadním 88 zvláště chráněným přírodním územím v Praze přibude Prameniště Blatovského potoka v Klánovicích. Rozhodla o tom Rada hl. m. Prahy dne 18.8.2009, schválením nařízení o vyhlášení přírodní památky Prameniště Blatovského potoka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.

   

  Blatovsky potok.jpgPřírodní památka leží v katastrálním území Klánovice, v těsné blízkosti přírodní rezervace. Chráněné území má rozlohu přibližně 5 hektarů. „Jedná se o první přírodní památku vyhlášenou městem po roce 1989 a zároveň o první z řady plánovaných chráněných území na základě městem schválené Koncepce ochrany přírody a krajiny v hlavním městě Praze,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Pavel Bém.

  „Území prameniště je cenné především svým mokřadním charakterem s výskytem vzácných bezobratlých živočichů a hub, kterým vyhovuje zdejší jedinečný biotop chudý na živiny. Okolní lesy zabraňují pronikání živin z okolních zemědělských krajin a tím pomáhají vytvářet toto oligotrofní kyselé prostředí,“ doplnil radní hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Petr Štěpánek.

  Současně s návrhem vyhlášení je expertním týmem zpracován plán péče pro navrženou památku pro období 2009 – 2018, který je veřejně přístupný na portálu hl. m. Prahy.

  Na území hl. m. Prahy je nyní zajištěna legislativní ochrana 89 maloplošných zvláště chráněných území, která jsou vyhlášena za přírodní památku nebo přírodní rezervaci. Ty zaujímají plochu 2200 ha, tedy 4% z celkové rozlohy města. Na území Prahy je zároveň zřízeno 11 přírodních parků. Současně je provedena registrace 24 významných krajinných prvků, zejména botanicky cenných.

  Již tradičně zapojil Projekt čisté a zelené Prahy, pro zdravé město do svých aktivit děti. Akce vyhlášení přírodní památky se proto zúčastnily děti z Dětského domova Klánovice. Zařízení zde funguje od r. 1949 a tvoří jej komplex čtyř budov. Domov rodinného typu s kapacitou šedesát dětí je také vybaven třemi startovacími byty pro osmnáctileté klienty.

  Náměstkyně primátora pro oblast školství Marie Kousalíková a radní hl. m. Prahy Petr Štěpánek děti jmenovali čestnými strážci přírodní památky a slavnostně předali symbolický jmenovací glejt. Náměstkyně primátora Marie Kousalíková vidí v zapojení dětí do ochrany a péče o přírodu výchovný efekt. „Děti se naučí zodpovědně starat o přírodu, pochopí, že příroda kolem nás není samozřejmost, ale dar, který je třeba pečlivě chránit.“


  Faktografie Blatovského potoka:

  Délka toku: cca 2 km

  Povodí: cca 6,5 km2

  Blatovský potok má dva prameny jihozápadně od Klánovic. Jižně od Újezdu nad Lesy ústí zprava do Běchovického potoka. Protéká jezírkem Na Planinách a Klánovickým lesem, katastry Horní Počernice (západní pramen), Klánovice a Běchovice.

   

  Seznam chráněných území

  1  Baba
  2  Barrandovské skály
  3   Bažantnice v Satalicích
  4   Bílá skála
  5   Bohnické údolí
  6   Branické skály
  7   Cihelna v Bažantnici
  8  Cikánka I.
  9    Cikánka II.
  10 Ctirad
  11 Čimické údolí
  12 Dalejský profil
  13 Divoká Šárka
  14 Dolní Šárka
  15 Havránka
  16 Homolka
  17 Housle
  18 Hrnčířské louky
  19 Hvížďalka
  20 Cholupická bažantnice
  21 Chuchelský háj
  22 Chvalský lom
  23 Jabloňka
  24 Jenerálka
  25 Kalvárie v Motole
  26 Klánovický les - Cyrilov
  27 Klapice
  28 Královská obora
  29 Krňák
  30 Ládví
  31 Letenský profil

  32 Lítožnice
  33 Lochkovský profil
  34 Meandry Botiče
  35 Milíčovský les a rybníky
  36 Modřanská rokle
  37 Motolský ordovik
  38 Mýto
  39 Nad mlýnem
  40 Nad závodištěm
  41 Obora Hvězda
  42 Obora v Uhříněvsi
  43 Okrouhlík
  44 Opatřilka – Červený lom
  45 Opukový lom P.Kopanina
  46 Ortocérový lůmek
  47 Pecka
  48 Petřínské skalky
  49 Pitkovická stráň
  50 Počernický rybník
  51 Podbabské skály
  52 Podhoří
  53 Podolský profil
  54 Pod školou
  55 Pod Žvahovem
  56 Požáry
  57 Pražský zlom
  58 Prokopské údolí
  59 Prosecké skály
  60 Radotínské skály
  61 Radotínské údolí
  62 Rohožník - lom v Dubči

  63 Salabka
  64 Sedlecké skály
  65 Skalka
  66 Slavičí údolí
  67 Staňkovka
  68 Střešovické skály
  69 Šance
  70 Trojská
  71 U Branického pivovaru
  72 Údolí Kunratického potoka
  73 Údolí Únětického potoka
  74 U Hájů
  75 U Nového mlýna
  76 U Závisti
  77 Velká skála
  78 V Hrobech
  79 Vidoule
  80 Vinořský park
  81 Vizerka
  82 V Pískovně
  83 Xaverovský háj
  84 Zámky
  85 Zlatnice
  86 Zmrzlík
  87 Železniční zářez
  88 Letiště Letňany

  mimo území hl.m. Prahy
  PR Roztocký háj - Tiché údolí

  89 nově také Prameniště Blatovského potoka


   

  Kontakty:

  Jana Kučerová

  Pavel Polák

   

   

  Vloženo: 10.9.2009 | odd. pro média OKO MHMP | Přečteno: 2178 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2009