Zelený den 2009

   

  Zelený den, kulturně-ekologická akce pro širokou veřejnost, se dnes odpoledne konal v Central parku Pankrác na Kavčích horách. Sérii projektů Zelený den zahájilo občanské sdružení Agora s podporou Magistrátu hl. m. Prahy v roce 2006. Dnešního dne se zúčastnil i radní pro životní prostředí Petr Štěpánek, který celé akci poskytl záštitu.

   

  „Zelený den si klade za cíl oslovit všechny, kdo se běžně o ekologická témata nezajímají, a motivovat je, aby se i oni začali zabývat dopady svého chování na životní prostředí. Věřím, že se mezi lidmi najde velká část těch, kteří budou díky této akci ochotni zaujmout odpovědnější postoj k prostředí, ve kterém žijí,“ řekl radní hl. m. Prahy Petr Štěpánek.

  Součástí Zeleného dne jsou:

  • přednášky a besedy s odborníky

  • prezentace environmentálních témat blízkých všem domácnostem (odpady, energie, doprava, odpovědné nakupování) i těch vzdálenějších (ochrana přírody a krajiny, pomoc lidem v rozvojových zemích)

  • hry a tvořivé dílny pro děti i dospělé

  • místní témata (minireferendum či jiné projekty městských částí)

  • kulturní a kratochvilné aktivity (hudební, taneční, artistická a jiná vystoupení)

  Občanské sdružení Agora Central Europe (Agora CE) bylo založeno v roce 1998 s cílem přispět ke zlepšení komunikace mezi místní samosprávou, státní správou a občany. Jeho zakladatel Eric Berman při tom vycházel ze zkušeností se zapojováním veřejnosti v Nizozemí. Na založení Agory CE se podílela nizozemská sesterská organizace Agora Europa a nizozemský Institut pro veřejnost a politiku.

   

   

  V Praze 16. 4. 2009

   


  Mgr. Petr Štěpánek, CSc. – radní hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí

  Do funkce zvolen 30. 11. 2006. Působnost v rámci ekologické politiky města, správy a rozvoje zelených ploch města, tvorby Územního energetického dokumentu. Oblast odpadového hospodářství, oblast cyklostezek, ekologické výchovy a oblast vodohospodářské infrastruktury z hlediska životního prostředí.


   

  Vloženo: 16.5.2009 | Aktualizováno: 18.5.2009 | Administrator, OPR | Přečteno: 6399 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2009