22. dubna slavíme Den Země

   

  Dnes si připomínáme Den Země, mezinárodní svátek udržitelného rozvoje a šetrného vztahu k životnímu prostředí. Radní hl. m. Prahy Petr Štěpánek, který má na starosti životní prostředí, dnes ráno zasadil u příležitosti tohoto svátku na svahu Strahovské zahrady nový ovocný strom, oskeruši domácí. Stromy tvoří ve městech důležitou složku zeleně a podílejí se tak významně na zlepšování životního prostředí obyvatel.

   

  Den Země byl poprvé slaven z iniciativy amerických politiků a studentů v roce 1970. Akce, která si kladla za cíl prosadit základní požadavky na zlepšení stavu životního prostředí do politické a veřejné diskuse, se zúčastnily v USA milióny občanů. V roce 1990 se k americké tradici připojil zbytek světa, z oslav Dne Země se stala největší organizovaná demonstrace v historii - zúčastnilo se jí 200 miliónů lidí ze 140 států světa. „Od roku 1991 se do oslav svátku Dne Země zapojuje i Česká republika. K oslavám tohoto svátku se připojují lidé z celého světa zejména pořádáním různých informačních akcí pro veřejnost či praktickými aktivitami pro zlepšení stavu životního prostředí,“ uvedl radní Petr Štěpánek.

  Radní Štěpánek zasadil ve Strahovské zahradě oskeruši domácíRadní hlavního města Prahy Petr Štěpánek také dnes jako každý den vyjel do práce na kole, čímž dal najevo, že ovzduší v Praze lze šetřit zejména volbou vhodného druhu dopravy. „Dnešní den by měl Pražany vybídnout k zamyšlení, jakým způsobem mohou sami přispět k ochraně a zlepšení životního prostředí v naší metropoli. Mezi mnohé způsoby, jak toho docílit, patří jistě volba vhodného druhu dopravy - doporučujeme rozhodně co nejvíce využívat městskou hromadnou dopravu a dopravu cyklistickou,, které šetří město od zplodin z výfukových plynů,“ uvedl radní Štěpánek. Praha podle něj také aktivně propaguje ekologické vytápění, na které mohou od města zájemci získat dotaci v rámci přeměny topného systému. Velmi důležité je také samozřejmě třídění odpadů a odpovědné nakládání s bioodpady, které se zakládá na odděleném sběru bioodpadů, domácím a komunitním kompostování.


  Mezi další možnosti, kterými můžeme šetřit prostředí, patří používání úsporných žárovek, vypínání spotřebičů z pohotovostní polohy, správné hospodaření s vodou v rámci úsporných WC a kohoutků, používání lednic, myček a praček třídy A plus, které jsou energeticky nejúspornější, ekologické zateplování domů, používání obnovitelných zdrojů energie a vyšší podíl biopotravin v našem jídelníčku.

  Radní Štěpánek zasadil ve Strahovské zahradě oskeruši domácíPraha ve spolupráci s městskými částmi a ekologickými sdruženími pořádá již tradičně osvětovou kampaň, v rámci které mohou zájemci z řad obyvatel Prahy získat podrobné informace především k třídění odpadů a jejich následnému využívání. Akce probíhají až do 16. května v jednotlivých městských částech, vždy od 10.00 do 18.00 hodin. Podrobný harmonogram všech akcí najdete na:

   

   

  V Praze, 22. 4. 2009

   


  Mgr. Petr Štěpánek, CSc. – radní hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí

  Do funkce zvolen 30. 11. 2006. Působnost v rámci ekologické politiky města, správy a rozvoje zelených ploch města, tvorby Územního energetického dokumentu. Oblast odpadového hospodářství, oblast cyklostezek, ekologické výchovy a oblast vodohospodářské infrastruktury z hlediska životního prostředí.


  Vloženo: 22.4.2009 | Administrator, OPR | Přečteno: 8225 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2009